GJUTERITEKNISK HANDBOK

Svenska gjuteriföreningen

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer. Vi har idag nästan 200 företag som medlemmar. Bland dessa finns såväl små- och medelstora företag, som globala koncerner som Volvo, Scania, Husqvarna, SKF med flera.

Våra medlemmar står för över 95 procent av gjutgodsproduktionen i Sverige, vilket gör att Gjuteriföreningen är stark och väl förankrad inom branschen. Det betyder att vi kan tillvarata våra medlemmars intressen gentemot myndigheter, forskningsfinansiärer, skolväsende med flera. En viktig uppgift för Gjuteriföreningen är att initiera forskning och utbildning som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i den svenska gjuteriindustrin. Vårt arbete bedrivs i nära samarbete med forsknings- och utbildningsinstitutet Swerea SWECAST.

Besök vår hemsida för mer information om föreningens verksamhet.