För att rena sand används både mekaniska och termiska hjälpmedel.

Sanden som ska renas innehåller klumpar av form och/eller kärnsand samt vissa metallrester. En klumpkross krossar sandklumparna. Sedan används magnetseparering för att få den fri från metallrester. Därefter siktas materialet och går sedan till någon form av torkning då sanden kan innehålla en del fukt.

Nästa steg är mekaniskt och görs för att få bort bindemedelsrester från sandkornen. Det kan göras genom skrubbning eller med tryckluft.

Den mekaniskt renade sanden leds nu in i den termiska enheten,  som består av en fluidbädd, med en temperatur 400-800 ⁰ C . Behandlingen i fluidbädden gör att man får en sand med acceptabel renhetTiden som krävs är beroende av den temperatur som används: ju lägre temperatur, desto längre tid i enheten.
Vid en temperatur på 700 ⁰ C får man bort föroreningarna från sandkornen, men man får då problem med VOC (lättflyktiga organiska föreningar) från processen.

För att lösa detta måste temperaturen höjas till mellan 800-900 grader för att VOC som bildas ska förbrännas fullständigt.

Efter den termiska processen sker  kylning i någon form.

Nedanstående illustrationer är exempel på anläggningar för mekanisk och termisk rening av sand.

3462