Sandberedningsanläggningens uppgift är att leverera homogen och lucker formmassa till formmaskinerna. Den formmassa som kommer från en Speedmullor är inte alltid homogen och lucker och färdig att använda. Därför måste den luckras upp i någon typ av piskmaskin.

Ett exempel på pisk, Pekaypisken, visas i bilden nedan. Denna pisk har två eller flera piskhjul, som drivs av en gemensam motor. Piskhjulen har plogformade vingar och roterar åt samma håll.

Vingarna är snedställda inåt bandets centrum för att formmassa skall hållas kvar på bandet under piskning. Piskar av denna typ brukar placeras direkt över transportbandet.

En Pekaypisk.

3456