Efter lagring transporteras retursanden på transportband vanligtvis till en vågbehållare över en blandare.

I blandaren omvandlas retursanden till formmassa, där man eventuellt tillsätter nysand samt bentonit och glanskolgivare.  Dessa tillsatsmaterial förvaras strax över blandaren i var sin behållare, vilka har utmatningsutrustning för dosering – oftast via vågar – av bestämda eller styrda kvantiteter till blandaren. De styrda kvantiteterna kommer från de nya mät- och styrutrustningar som idag förekommer. Även vatten tillsätts av bestämda eller styrda kvantiteter.

Följande video visar en blandare i arbete:

Det förekommer olika typer av blandare för råsandsformmassor: valsblandare (kollergång), speedmullor (snabbvalsblandare), virvelblandare och turbinblandare.  
Det förekommer också blandare med  vakuum, kombination av blandare och kylare under vakuum samt roterandeblandartråg på vissa blandare.
I vissa blandare kan man installera en injektionsutrustning för tillförsel av bentonit och glanskolgivare (sot, sotersättningsmedel). Detta gör det möjligt att minska utsugsförlusterna för dessa material.
Vissa blandare kan även förses med fläkt för sandkylning.

Begreppet blandare är egentligen ej helt korrekt, istället borde uttrycket ”knådare” användas.
För att formmassan skall uppnå tillfredsställande hållfasthet med minsta möjliga bentonittillsats och för att den skall innehålla så lite klumpar som möjligt måste nämligen massan knådas ihop.

 Navskiva hos en större Speedmullor med tre gummiklädda blandarhjul och tre plogar.

Blandare från Eirich.

3453