En sandberedning har alltid en eller flera behållare för lagring av retursanden före blandningen. Många gånger vållar lagringen problem på grund av ”häng”, vilket innebär att retursanden klibbar fast vid behållarens sidor.

Risk finns för att endast en tunn mittpelare av formmassan rör sig i fickan.
De främsta orsakerna till ”häng” i retursandsfickorna är:

  • Fuktkondensation på fickans insida på grund av kalla väggar och varm retursand. Formsanden ”klistras” fast på väggarna. Detta är en ond cirkel eftersom ökande grad av ”häng” medför mindre  formmassa i omlopp, vilket i sin tur ökar den termiska belastningen på massan. Därmed blir formmassan varmare och graden av ”häng” ökar ännu mera.

  • Olämplig konstruktion av fickans nederdel, vilket gynnar påkladdning av retursand. Innerväggarna bör vara släta.                                        

 

Exempel på ”hängminskande” åtgärder är:

  • Invändig målning av fickväggar och montering av rostfri plåt på speciellt nötningsutsatta områden.

  • Montering av så kallade pneumatiska chockventiler i fickväggarna. Ventilerna skall vara kopplade till gummimembran på insidan av väggarna.

  • Montering av luftkanon för att skjuta bort fastklibbad formmassa.

  • Flyttning av invändigt olämpligt placerat stag till utsidan.

  • Montering av medbringare på transportbandet under fickan.

  • Renskrapning av fickväggarna cirka en gång per månad.

  • Montering av teflonplattor på nederdelen av fickorna.

 

3452