Klumpar och andra föroreningar avskiljs i en sikt. Manteln på sikttrumman är perforerad. Sikttrumman roterar kring sin centrumaxel och är monterad med en svag lutning.

Retursanden leds in i trummans övre del och får sedan passera genom siktduken. Den siktade formmassan samlas upp i tratten under sikttrumman. Inne i trumman finns medbringare, som lyfter upp formmassan och låter den falla. Detta gör att sandklumpar slås sönder och att massan blir ordentligt uppluckrad. Genom trumman blåses luft, varigenom kylning av formmassan erhålls. Normalt används siktdukar med masköppningen 8 till 10 millimeter, men beroende på trummans lutning blir den effektiva öppningen 60 till 70 procent av masköppningen.

Sikttrumma.

3449