När retursanden lämnar urslagaren innehåller den oftast vissa skrotrester, som måste avlägsnas eftersom de kan förorsaka modellskador och gjutgodsfel. Skrotresterna risker även skära sönder såväl elevatorband som gummiband på retursandssidan (detta beroende på att skrotresterna kan vara både vassa och varma).

Magnetiskt skrot avlägsnas oftast med magnetseparatorer. Exempel på uppbyggnad av en separator av typ överbandsmagnet visas i bilden nedan. Denna typ av separator insätts ofta direkt efter urslagaren och före sandkylaren. Den på bilden visade magnetseparatorn består av ett ändlöst roterande gummitransportband med inmonterade, fasta elektromagneter mellan bandparterna. Magnetismen är koncentrerad mot underparten på bandet, vilket är försett med medbringare. När magnetiskt skrot passerar på transportbandet under magneterna, ”sugs” skrotet upp ur formmassan och förs sedan med magnetseparatorns band åt sidan, där det samlas upp i en behållare.

Magnetseparator av typ överbandsmagnet.

 

En annan typ av magnetseparator är ändrullemagneten. Denna magnetavskiljare utgörs av en rulle, över vilken transportbandet för formmassan löper. Rullen innehåller ett antal statiska elektromagneter och manteln är tillverkad av mässing. De magnetiska partiklar, som transporterats med formmassan, påverkas av det magnetiska kraftfältet. Då formmassan passerar rullen och lämnar transportbandet, följer de magnetiska partiklarna med i gummibandets rörelse, tills kraftfältet upphör att påverka dem. Ändrullemagneten lämpar sig främst för avlägsnande av magnetiskt skrot samt för mindre järnpartiklar liggande nära transportbandet.

Ändrullemagnet.

3448