9.7.2 Beredning av råsandsformmassor

Råsanden i ett gjuteri återanvänds ett stort antal gånger. För varje kretslopp (bilden) tillsätts en viss mängd nysand samt bentonit, sot och vatten. Detta görs för att förnya utbrända beståndsdelar i formmassan och kompensera för kärnsand som vid urslagningen blandas med formmassan.

Kretsloppet för råsand.

 

Följande videofilm visar upp flera av processerna i beredningen av råsand:

3447