9.6.4 Tillsatsmaterial för kärnmassor

Det är viktigt att hålla två saker i åtanke när man funderar på att bland i tillsatsmaterial i kärnmassor.

Först och främst är det inte alla additiv som är kompatibla med alla bindemedelssystem. Det är därför viktigt att alltid kontrollera detta med leverantören.

Sedan så måste man tänka på att all tillsättning av additiv kan öka behovet av bindemedel då tillsatsmedlet oftast tillför mer finmaterial i sandblandningen.

Här följer en genomgång av några tillsatsmedel för kärnmassor.

 

Trämjöl

Användningen av trämjöl ökar vid kärntillverkning. Medlet tillsätts för att motverka sprickgrader speciellt vid de två metoderna Cold box och Epoxi-SO₂.
För kärnmassor är också trämjölet ofta hartsbehandlat. Detta görs för att inte behöva öka bindemedelstillsatsen vid sandblandningen.

 

Titandioxid

Titandioxid kan användas som tillsats till kärnsand. Man utnyttjar då att titandioxiden beter sig annorlunda vid en temperatur på 550ºC (då kvartsen expanderar). Man kan därför erhålla en termiskt mer stabil kärnmassa vilket minskar risken för sprickgrader.

 

Järnoxid

Röd järnoxid ( Fe₂O₃) används för att motverka sprickgrader hos kärnor och då speciellt för de metoderna Cold Box och Epoxi-SO₂.
Järnoxid används också för att eventuellt ta bort stickblåsor i det färdiga godset

 

Glödskal 

Glödskal används ibland vid skalsandstillverkning detta för att det binder syre som annars skulle ge en exotermisk reaktion med skalformningshartset.

 

Utveckling av tillsatsmaterial

Det börjar i högre grad att tas fram tillsatsmedel som i som tillsättes i sandblandningen då detta sägs minska problemen med sprickgrader, penetration, fastbränna, stickblåsor, glanskolsdefekter, samt sugningar genom bättre kylning.
Vidare sägs tillsatsmedlen också minska behovet av bindemedel vilket i sin tur leder till minskade emissioner och bättre arbetsmiljö.
I vissa fall kan tillsatsmedel även ta bort behovet av blackning,

3444