9.6.3 Övriga tillsatser till formmassor

Här tas trämjöl, bariumsulfat och dietylenglykol upp.

Trämjöl

I några gjuterier används finmalet trämjöl som tillsats i formmassan. Detta ersätter helt eller delvis stenkolssotet eller sotersättningsmedelet. Användningen av trämjöl i formsand har minskat även om medlet sedan gammalt är känt för att motverka expansionsdefekter.

 

Bariumsulfat

Inblandning av tre procent bariumsulfat (BaSO4) i formmassan vid råsandsgjutning kan eventuellt ta bort gasblåsor (kommablåsor).

                                           

Dietylenglykol           

Man kan också använda dietylenglykol för att motverka ytdefekterna råttsvans, skolla och skorv. Det görs genom att bespruta formen på de specifika ytor där expansionsfelet uppstår.

3412