Genom att torka vattenglaset med tillförsel av värme erhålls mycket höga hållfasthetsvärden hos den härdade massan.

Denna härdningsmetod kan göras på olika sätt, exempelvis  genom varma kärnlådor, uppvärmd luft eller mikrovågor (ibland kombinerat med koldioxidgasning i centrum av kärnan.)

 

Fördelar

 • Kräver ingen utbildning.

 • Det genereras ingen lukt vid kärntillverkning, avgjutning, avsvalning eller urslagning.

 • Ingen gasutveckling vid avgjutning eller avsvalning.                                         

 • Mycket låg miljöbelastning vid deponering.

 • Möjlighet till alternativ användning av avfallssanden.

 • Kräver ingen rening vid användandet.

 • Billigt bindemedel.

 •  Lösningsmedlet för bindemedlet är vatten vilket underlättar rengöring och underhåll av utrustningarna.

 • Innehåller inga organiska material.

 • Sprickgrader förekommer ej.

 • Mindre risk för överhärdning föreligger då man inte alltid använder koldioxid, och om man gör det så är det inte så mycket gas som används.

 

Nackdelar

 • Högt pH-värde medför risk för ögonskador.

 • Bänktiden påverkas av luften (CO₂ och uttorkning).

 • Begränsat regenererbar och återanvändbar.

 • Finns risk för överaktivering av bentonit.

 • Dålig termisk nedbrytning men detta kan förbättras genom tillsättning av sönderfallsmedel.

 • Dålig flytbarhet, men detta kan förbättras genom tillsättning av ett flytbarhetsmedel.

 • Spritblackning, vattenblackning är endast användbart i undantagsfall.

 • De färdiga kärnornas lagring påverkas av såväl CO₂ i luften som luftfuktigheten då kärnorna kan ta upp vatten från luften.

 • Större kostnader för kärnlådor.

 • Ökat energibehov då kärnlådorna är uppvärmda samt att man torkar med varm luft eller mikrovågor.

 

Viktigt att tänka på:

 • Undvik om möjligt en ojämn värmefördelning i kärnlådorna.

 • Använd termostatreglerad kärnlådetemperatur.

 • Se  till att skjutplattan är vattenkyld.

Det är också viktigt att kärnskjutsmaskinens storlek och kärnornas storlek balanseras något så när vid användande av metoden. Om skjutluften får passera igenom sandmassan för många gånger torkar detta ut den.

3437