Vattenglaset som används vid härdning med ester bör ha ett molförhållande på cirka 2,4. De idag mest använda härdarna är olika typer av estrar som kan blandas i formmassan.

Denna härdningsmetod är speciellt lämplig vid tillverkning av stora formar, där gasgenomträngligheten är begränsad.
Sandens temperatur bör vara mellan 15 och 25 grader.
Principen för esterhärdning är att en sönderdelning av estern sker när den kommer i kontakt med det alkaliska silikatet. Detta leder till att pH-värdet sjunker och kiseldioxider faller ut som en gel.

 

Fördelar

 • Jämfört med härdning med koldioxid ger esterhärdning jämnare härdningsförlopp, bättre urslagningsegenskaper, mindre problem med gasfördelning och mer lagringsokänsliga kärnor.  Kräver ingen utbildning.

 • Vid kärntillverkning, avgjutning och avsvalning är processen näst intill luktfri.

 • Det sker nästan ingen gasutveckling vid avgjutning eller avsvalning.                                          

 • Kärnlådor i olika material kan användas då metoden är kall.

 

Nackdelar

 • Jämfört med härdning med koldioxid tar det längre tid innan härdningen är fullständig. Esterhärdning är också mer miljöbelastande.

 •  Högt pH-värde med risk för ögonskador.                                             

 • Begränsat regenererbar och återanvändbar.

 • Finns en risk för överaktivering av bentonit.

 

Lagringsföreskrifter för estrar (härdare)

 • Lagringstiden är maximalt 24 månader.

 • Lagringstemperaturen är 10-30 ⁰ C.

 • Vid högre temperatur eller i solljus kan produktkvaliteten förändras.

 • Måste skyddas mot frost.                               .       

 • Estrarna får ej komma ut till avlopp, vatten eller mark och bör därför lagras invallade.

 

3436