Vid cementmetoden används cement, vatten och en härdare, vanligen kalciumklorid eller melass (biprodukt vid sockertillverkning). Cementen som används är vanlig standardcement, som är en blandning av huvudsakligen kalcium- och aluminiumsilikat.

Cementmetoden används huvudsakligen för grovt gods av stål och gjutjärn. Nackdelarna med metoden är att massan är svårpackad, klistrar lätt mot modellen, sönderfaller dåligt och att sanden är besvärlig att återvinna. En fördel med metoden är låg bindemedelskostnad. Ytterligare en fördel är att formväggen får stor stabilitet.

Metoden används numera endast i begränsad omfattning i Ryssland.

Furan- och vattenglasmetoderna har i stor utsträckning ersatt cementmetoden.

3440