Det finns idag ett antal tillverkare av syntetiska sander. Dessa sander kännetecknas av hög eldfasthet. Den är  i nivå med eldfastheten hos zirkonsand vilket är bra med tanke på att det undviker fastbränna. 

De syntetiska sanderna har låg termisk expansion och används därför med fördel för gjutgods där kraven på dimensionsnoggrannhet är höga. Vid framställning av tunnväggigt gjutgods ställs stora krav på sanden. Genom den låga termiska expansionen har de syntetiska sanderna visat sig vara lämpliga att använda för både formar och kärnor vid sådant gjutgods.

De syntetiska sanderna kännetecknas också av god mekanisk hållfasthet. Därigenom möjliggörs en hög återvinningsgrad för sanden samtidigt som dammbildningen användning minskar.

Minsand där kornformen är sfärisk.

Ytterligare en fördel är att den runda sfäriska formen på kornen förbättrar flytbarheten på massan vilket gör att den flyter bättre och därmed fyller kärnan eller formen bättre.Då man kan sänka skjuttrycket vid fyllning av formen eller kärnlådan kan man föreygga så kallad kladdning – det vill säga att sand fastnar på modellens eller kärnlådans väggar, genom att man kan sänka skjuttrycket vid fyllning av formen eller kärnlådan.

Den syntetiska sanden kräver också mindre bindemedel enligt tillverkarna av densamma vilket också är bra för kladdningen i lådan och då minskar också mängden gas från den färdiga kärnan eller formen.

3403