Zirkonsand används mestadels i stålgjuterier när höga krav ställs på måttnoggrannhet, hållfasthet och ytjämnhet, exempelvis vid gjutning av pumphuskärnor. Den har även kommit till användning för komplicerade skalsandskärnor i järngjuterier.

Zirkonsand utgörs av zirkonsilikat (ZrSiO4). Densiteten för mineralet som förekommer främst i Australien, Sydafrika, Madagaskar och USA, är 4,7 g/cm3. Sintringstemperaturen är över 1 600ºC.

En fördel med zirkonsand är den höga sintringstemperaturen och den därigenom minskade risken för inträngnings- och vidhäftningsdefekter. Zirkonsand har den lägsta längdutvidgningen av de i detta avsnitt nämnda gjuterisanderna. Kornformen hos den naturliga zirkonsanden är rund, vilket medför ett lågt bindemedelsbehov. Hållfastheten hos zirkonsand är god även vid höga temperaturer.

Zirkonsand.

Till skillnad mot exempelvis kromitsand finns möjligheten att bland zirkonsand med kvartsbaserad sand. Ytterligare en fördel med zirkonsand är låg silikosrisk beroende på att silikatet är kemiskt bundet. Fri kvarts (SiO2) förekommer med andra ord inte.

En nackdel med zirkonsand är främst det höga priset. Orsaken till att zirkonsandens pris ligger högre än andra sandtyper är en kombination av att mineralet bryts långt härifrån och att det finns få fyndigheter. Andra nackdelar är den höga densiteten, vilket ger tunga formar och kärnor, samt den låga medelkornstorleken (max 0,15 mm).

 

3402