9.1 Sander för formar och kärnor

Den klassiska definitionen på sand är mineralfragment inom storleksintervallet 0,02 – 2 mm. Partiklar mindre än 0,02 mm definieras som slam. En nysand för gjuteriändamål bör om möjligt vara fri från slam.

De i naturfyndigheter förekommande sanderna är vanligen osorterade, det vill säga att de innehåller en mängd olika kornstorlekar samt humusämnen. För att gjuterierna skall få en god kontroll över egenskaperna hos form- och kärnmassorna levereras sanderna med en jämn kornstorlek. Detta sker genom en våtklassering och torkning av sanderna hos sandleverantörerna innan sanden levereras till gjuterierna.

 

Separation

Separation uppkommer under de olika hanteringsstegen mellan tillverkning och användning. Detta sker mer eller mindre vid varje omlastning av nysanden då de större sandkornen rullar nedåt medan de mindre stannar kvar på toppen. Ser man inte upp så förändras medelkornstorleken och därmed kvaliteten på kärnan eller formen man tillverkar.

De i gjuterisammanhang mest aktuella sandtyperna är:

3381