8.9.2 Modellutrustning för skalformning

Modellutrustningen vid skalformning, det vill säga modeller, kärnlådor och brätt, måste kunna användas vid temperaturer upp till ungefär 400 grader. Utrustningen måste även ha god värmeledningsförmåga samt god ytjämnhet. Gjutjärn legerat med 0,5 procent krom har visat sig vara ett bra material.

 

Livslängden för en modellutrustning för skalformning är förhållandevis lång eftersom formningen inte kräver skakning eller pressning av formmassan. Normalt kan en utrustning användas för 100 000 till 250 000 gjutstycken (beroende på släppningsvinkeln) innan märkbar förslitning uppträder. Genom att formen härdas på modellen är ett oeftergivligt krav att släppning finns samt att ytorna är släta. Normal släppning är 1 - 2 grader. Det är dock möjligt att minska släppningen till någon tiondels grad om man har möjlighet att placera utstötare intill dessa partier.

Modellen, brättet respektive kärnlådan värms till arbetstemperatur antingen på elektrisk väg med hjälp av rörelement eller med gas.
Modellerna monteras på brätt försedda med utstötare för skalens lossning efter formning. Eftersom ingen formflaska används, styrs de två skalhalvorna i förhållande till varandra med styrpinnar, vilka formas direkt i skalet. Förhållandevis exakt styrning erhålls på detta sätt. Partförskjutningarna blir små.

Kostnaderna för tillverkning av modellutrustningar för skalformning är relativt höga. Man tillverkar oftast först en modermodell i trä. Från denna görs en avgjutning, som sedan i regel helbearbetas för att ges nödvändiga toleranser och god ytjämnhet. Följande bild visar en typisk modellutrustning och gjutstycke med gjutsystem.

Överst visas en modellutrustning för skalformning av ett pumphjul. Underst visas det gjutna pumphjulet inklusive gjutsystem (Smålands Stålgjuteri AB).

3624