8.5.2 Exempel på formningsanläggningar med kontinuerliga blandare

Som nämnts inledningsvis i detta avsnitt används formning med självstelnande massor i huvudsak vid tillverkning av gjutgods i korta serier och vid enstyckstillverkning.

Även om det inte är möjligt att automatisera och mekanisera tillverkningen i samma höga grad som vid råsandsformning har många gjuterier byggt upp högproduktiva och miljövänliga formningsanläggningar baserade på kontinuerliga blandare. Följande bilder ger några exempel.

Anläggningsexempel 1. Typisk layout för en mekaniserad anläggning för formning med självstelnande massor (Omega Foundry Machinery Ltd).

Anläggningsexempel 2 (Vulcan).

Anläggningsexempel 3 (IMF).

1    Modellbyte
2    Formfyllning
3    Avstrykning
4    Formhärdning
5    Modelldragning
6    Blackning
7    Torkning
8    Kärniläggning
9    Formhopläggning
10  Avgjutning
11  Urslagning
12  Omhändertagande av gjutgods
13  Styrenhet

3616