8.3.8.3 Exempel 3: Råsandsformningsanläggning med en formmaskin för bullautomatformning

Råsandsformningsanläggningen i  bilderna nedan är baserad på en formmaskin av typ Disamatic. Anläggningen är bland annat försedd med en utrustning för snabbt brättbyte. Vidare är anläggningen försedd med en utrustning för automatisk kärniläggning.

Formningsanläggning med en Disamatic-maskin.

Automatisk kärniläggning på en Disamatic-maskin.

 

 

3609