8.3.8.2 Exempel 2: Råsandsformningsanläggningar med en formmaskin

I det här exemplet används två anläggningar som är baserade på en formmaskin som arbetar enligt principen ”luftström-pressning”.

formningsanläggning med en Seiatsu-maskin. Produktionskapacitet ca 130 formar per timme.

Layouten för anläggningen.

Ett annat exempel är formningsanläggningen i bilden nedan.Den kan samtidigt producera en överform och en underform eller alternativt två överformar och två underformar. Maskinen är försedd med ett roterande bord, vilket möjliggör modellbyte inom cykeltiden. Xylems formanläggning som invigdes 2014.

3605