8.3.8.1 Exempel 1: Råsandsformningsanläggning med två formmaskiner

I det exempel som visas nedan sker formningen i två maskiner, en för överformen och en för underformen.

Brättväxling kan ske i de båda maskinerna utan nämnvärd tidsförlust. Flaskstorleken är 1 000 x 900 x (325 + 325) mm och produktionstakten är cirka 90 formar per timma. Vid tvåskiftsdrift är produktionstakten 15 000 ton grå- och segjärnsgjutgods per år.

Flaskformningsline (SKF Mekan AB).

1.    Formmaskiner
2.    Utrustning för vändning av över- och underform
3.    Kärniläggningssträcka
4.    Utrustning för vändning av överform och hopläggning av över- och underform
5.    Avgjutningsstation
6.    Kylmagasin
7.    Manöverrum

 

Råsandsformmassan komprimeras först genom en förskakning och sedan genom samtidig skakning och pressning. Överformen, som formas i den första maskinen, passerar genom den andra maskinen, som tillverkar underformen. På banan efter formmaskinerna matas därför växelvis ut över- och underformar. Partytan är på båda formarna vänd nedåt. I detta läge är således underformen "felvänd".

Formarna förs sedan in i en så kallad "dubbelvändare" där de vänds 180 grader. Man kan nu lägga i kärnorna. Normalt läggs kärnor endast i underformen, men med den valda lösningen är det möjligt att lägga kärnor även i överformen.

Under nästa steg i processen vänds överformen på nytt, varefter formdelarna läggs samman. Sedan skjuts en plåt in under formen och en 1,5 tons vikt placeras på denna. Detta kallas för "viktning" av formen.

De kompletta formarna matas sedan fram till avgjutningsstationen. Efter avgjutningen förs formarna på en bana parallellt med avgjutningssträckan. Vikterna lyfts av varefter formarna matas in i ett kylmagasin, som i denna anläggning omfattar åtta banor.

 Med undantag för övervakning, kärniläggning och avgjutning arbetar formningsanläggningen helt automatiskt. I huvudsak är anläggningen hydrauliskt driven och arbetar med ett åttiotal cylindrar. Tre TV-kameror övervakar urslagningen och transportörerna för godset medan en fjärde kamera bevakar avgjutningen.

Anläggningen förses med formmassa från en anknuten sandberedning, kärnor från ett närliggande kärnmakeri och smält järn från ett smältverk i samma byggnad. Det tillverkade gjutgodset matas från urslagningsstationen via skakroster för skiljande av gods och formmassa in i en lång kyltunnel, där godset under transporten till renseriet kyls ner till cirka 80°C med kylluft.

3604