I dagens gjuterier sker råsandsformning till största delen i mekaniserade formningsanläggningar. Genom mekanisering och i många fall i det närmaste helautomatisering av de olika arbetsmomenten har produktiviteten mätt i mantimmar per ton kunnat minskas.

Dessutom har man kunnat eliminera tidigare tunga och ur arbetsmiljösynpunkt besvärliga arbetsmoment. Ofta är det enda manuella arbetsmomentet kärniläggning. Vid flasklös formning (bullformning) och i moderna flaskformningsliner är även detta arbetsmoment helautomatiserat.

Moderna formningsanläggningar är normalt uppbyggda kring en eller två formmaskiner. I de fall då en formmaskin används vid flaskformning formas omväxlande över- och underformen. I dagligt tal sägs ofta att över- respektive underflaskan formas. Brättväxling sker således mellan varje formningscykel. Numera finns även flaskformningsmaskiner med så kallad ”tvilling”-formning, vilket innebär att över- och underform formas samtidigt (ca 270 formar per timme). När två formmaskiner används formas överformen i den ena maskinen och underformen i den andra. Från formningsstationen förs underformen till en kärniläggningssträcka, varefter den läggs samman med överformen.

Efter avgjutning förs formarna sedan till en kylsträcka eller en kyltunnel för att svalna innan urslagningen. Godset förs vidare till renseriet och de tomma flaskorna förs åter till formningsstationen.

Här finns några filmer på formningsanläggningar:

 

I följande avsnitt finns några exempel på anläggningar för råsandsformning beskrivna.

1496