För att kunna förstå vad som händer med formmassan under formningen visas förhållandet schematiskt i bilden nedan.

Kompaktering av råsandsformmassa.

Pv  = Kompakteringskraft
Ps  = Sidokraft
Pb  = Bottenkraft
Pr   = Resulterande kraft

 

För att kunna förstå vad som händer med formmassan under formningen visas förhållandet schematiskt i bilden nedan. Vid de konventionella formmaskinerna sker formpackningen med en kraft verkande på formens överyta. I det ögonblick då formmassan påverkas av denna vertikala kraft (Pv) uppstår friktion i kontaktytorna mellan sandkornen.
Denna friktion motverkar en jämn packning och därmed lika hårdhet i formens olika delar. Detta kan förklaras med att packningskraften kan uppdelas i en horisontell och en nedåtgående komponent. Även om den horisontella kraften hela tiden är mindre än den vertikala så förloras en del av den nedåtgående kraften på grund av friktion mellan sandkornen. Denna minskning av den nedåtgående kraften begränsar det område där packning kan ske. Den konventionella pressmetoden vid formning är därför endast användbar vid formar med begränsad höjd eftersom hårdheten vid modellytan avtar med ökande höjd på formen.

Denna begränsning är en av orsakerna till att tillverkarna av formmaskiner har utvecklat teknik för att skapa en jämn formhårdhet. Ett första steg i denna riktning var så kallad impulsformning. Vid denna teknik åstadkommer man en dynamisk tryckvåg, som ger formmassan en betydande acceleration och därigenom en hög hastighet. Genom denna får man en dynamisk packning i stället för en statisk.

 Idag är det ytterst få maskintillverkare som använder sig av impulsteknik. I stället har nästan alla en förpackning med hjälp av luft, som tillförs genom genomströmning under en längre tid (0,2 – 0,7 sekunder).

De två viktigaste principerna för formpackning är idag pressning och genomströmningsteknik.

Vid packning av formen i ett steg är man hela tiden bunden till den valda metoden. Därför har leverantörerna utvecklat formningsmetoder som använder två eller flera packningstekniker. Syftet är att utnyttja fördelarna hos varje packningsmetod i en och samma maskin för att därigenom kunna erbjuda kunden en universell formmaskin som ger tillräcklig packning i både toppen och botten på en form. En kombination av skakning och pressning är en vanlig teknik i äldre formmaskiner.

De flesta flerstegsmetoderna försöker uppnå en formpackning på modellsidan som första steg. Detta kan ske genom exempelvis skakning. Därefter genomförs packning på formens baksida, oftast genom pressning.

Läs mer om olika metoder för formkompaktering här:

 

Enstegsmetoder

Kompaktering genom pressning

Kompaktering genom luftimpuls

 

Flerstegsmetoder

Kompaktering genom skak och press

Kompaktering genom luftström/pressning

Kompaktering genom skjut och press

 

1493