I många fall har gjutgodset en så komplicerad inre utformning att kärnorna måste byggas samman av flera olika delar som limmas samman.

Exempel på sammansatt kärnpaket (Scania CV).

Ett problem vid kärnpaket uppbyggda av flera mindre och enklare kärnor kan vara dimensionsnoggrannheten hos det färdiga gjutgodset. En ny teknik för att uppnå god dimensionsnoggrannhet vid komplicerade kärnpaket är en teknik benämnd ”KeyCore”.

Key-Core-tekniken för sammansättning av kärnpaket (Loramendi, Italien).

Vid denna teknik tillverkas först de olika kärnorna som skall ingå i kärnpaketet.
Kärnorna placeras sedan med stor noggrannhet i en fixtur. Denna förs in i en speciell kärnskjutmaskin, där kärnmassa skjuts in genom ett för de noggrant fixerade kärnorna genomgående hål. I det färdiga kärnpaketet kommer de olika delkärnorna vara mycket noggrant låsta och fixerade i förhållande till varandra.

3657