8.15.5 Kärnhantering vid kärntillverkning

Vid effektiv och lönsam gjutgodstillverkning är det av stor vikt att kärnorna hanteras på ett rationellt sätt. Detta gäller hela kedjan från det att kärnan tillverkats tills dess att den läggs i formen före avgjutningen.

Ofta mellanlagras kärnorna under tiden från tillverkning tills de läggs i formen. En orsak till detta är ofta att en automatisk formningsline arbetar snabbare än vad kärnorna kan tillverkas i kärnmakeriet.

id kärntillverkning  av tyngre kärnor i små serier, till exempel vid manuell kärntillverkning, används ofta någon typ av lyfthjälpmedel, exempelvis en balansarm.

Manuell hantering av en kärna.

Vid storserietillverkning används ofta någon typ av automatisk hanteringsutrustning, ofta en robot.

Robothantering av kärnor.

3656