Manuell kärntillverkning görs på ungefär samma sätt som manuell formning. De extra krav man måste ställa på en kärna jämfört med en form, bland annat på kärnmassans egenskaper, gör dock vissa modifieringar av tillverkningstekniken nödvändiga.

Arbetsgången vid tillverkning av en cylindrisk kärna visas i bilden nedan. Kärnmassan utgörs i detta exempel av furanhartsbunden sand.

Tillverkning av en cylindrisk kärna i en tvådelad kärnlåda.

1. Rengör kärnlådehalvorna. Sätt ihop och klamra dem. Anbringa ett släppningsmedel.
2. Fyll kärnlådan med kärnmassa. Armera kärnan om så är erforderligt. Ramma kärnmassan lätt. Stryk av överflödig kärnmassa.
3. Låt kärnmassan härda.
4. Lossa och drag kärnlådehalvorna.

För mer komplicerade kärnor fordras även mer invecklade kärnlådeutrustningar. Följande bilder visar ett par sådana fall, där man varit tvungen att tillverka en tredelad låda respektive använda sig av så kallade lösbitar för att undvika motsläppningar.

Tredelad kärnlåda.

Hel kärnlåda med lösbitar.

Manuell kärntillverkning används numera endast vid tillverkning av gjutgods i mindre serier och vid stort gjutgods. I senare fallet blandas kärnmassan ofta i de typer av blandare, som beskrivs i avsnitt 8.5.1.

3655