8.15.2 Tillverkning av skalkärnor

Metoden för framställning av skalkärnor är i stort sett identisk med den som används för framställning av skalhalvor.

Vid framställning av skalkärnor får hartsklädd sand får fritt falla ner i en varm kärnlåda. Alternativt och vanligast blåses sanden in i kärnlådan med hjälp av tryckluft.
Den senare metoden används speciellt i de fall då kärnan har så komplicerad form att risk för otillräcklig fyllning föreligger. Då önskad väggtjocklek uppnåtts på kärnsandsväggen hälls överflödig sand ur kärnan (ofta med hjälp av vibrator). Man får på detta sätt en ihålig kärna. I motsats till formtillverkningen behövs vid kärntillverkningen inte alltid en utstötarmekanism eftersom enkla kärnor normalt kan lossa för hand.
Med skalformningstekniken kan mycket komplicerade kärnor och kärnsystem tillverkas.

Tillverkning av skalkärnor genom manuell fyllning av en kärnlåda.

a. Utgångsläge.
b. Kärnlådan har fyllts med sand.
c. Överflödig sand har hällts ur.
d. Färdig skalkärna.

 

Skjutning av skalkärna.

a.  Utgångsläge.
b.  Skalsand skjuts in i kärnlådan med tryckluft.
c.  Överflödig sand töms ut. Ett skal återstår.

3652