Vid konstgjutning med manuell formtillverkning utgår man oftast ifrån en trä- eller gipsmodell, som konstnären tagit fram. Med denna som modell tillverkas en form med kemiskt bunden massa, exempelvis furanhartsbunden massa.

Beroende på konstverkets utformning, exempelvis på grund av motsläppningar eller underskärningar, måste formen byggas upp av ett stort antal delar med olika partningar.
Det är inte ovanligt att formen byggs upp av ett femtiotal delar. Efter formningen tas formen isär och modellen avlägsnas. Därefter plockas de olika formdelarna åter ihop. Denna typ av formning kräver mycket stor yrkesskicklighet. Exempelvis gäller det för formaren att lägga parterna så att formen kan tas isär och så att delarna efter hopplockningen styr in i och låser varandra och ger en stabil form.
Bilden nedanger exempel på framtagning av en form för gjutning av en staty.

Tillverkning av en form för gjutning av en staty. Formen görs i furanhartsbunden massa och består av ett stort antal delar (Herman Bergmans Konstgjuteri)

3642