Vaxursmältningsmetoden är en av de äldsta kända metoderna för formgivning av metalliska material. Metoden kan ha använts redan för 5 000 år sedan för gjutning av koppar. På den tiden användes modeller tillverkade av bivax. Idag är metoden en högteknologisk metod främst använd för komplicerat gjutgods, ofta i speciallegeringar.

Metoden, vilken internationellt benämns investment casting, baseras på att en vaxmodell med i princip samma form som det önskade gjutstycket inbäddas i en keramisk massa. Efter att massan härdats smälts vaxet ur och hålrummet fylls med smälta

Vaxmodeller monterade till ett ”träd” (t v). Ett keramiskt skal färdigt för avgjutning visas t h (TPC Components).

Nedanvisas några vaxmodeller i bilden till vänster. Till höger i samma bild visas ett färdigt gjutstycke tillverkat från en sådan vaxmodell.

 

Kännetecknande för vaxursmältningsmetoden är främst följande:

  • Lämpar sig bäst för mindre gjutstycken i dimensioner upp till 1 000 mm.

  • Ger gjutgods med mycket god måttnoggrannhet och ytjämnhet.

  • Genom den goda måttnoggrannheten kompenseras ett förhållandevis högt ämnespris med mindre behov av efterbearbetning. I många fall krävs ingen efterbearbetning alls.

  • Goda formgivningsmöjligheter, vilket ger konstruktören stor frihet vid godsutformningen. Även konstruktioner med motsläppningar kan gjutas.

  • Användbar för alla gjutlegeringar men har fått störst användning för stållegeringar, speciellt svårbearbetbara sådana.

  • Metoden gör det ofta möjligt att undvika kostsam bearbetning vid tillverkning av detaljer i exempelvis varmhållfasta nickel- och koboltlegeringar.

Användningsexempel för vaxursmältningsmetoden är skovlar och skenor till gasturbiner, delar till verktyg, symaskiner, lås, vapen, högt belastade detaljer i förbränningsmotorer, växellådor och elektrisk utrustning. Några exempel på detaljer gjutna med vaxursmältningsmetoden visas i följande bilder:

Turboladdarhjul tillverkat med vaxursmältningsmetoden. Material: Nickellegering med 65% Ni och 14% Cr (TPC Components).

 

Skruv tillverkad med vaxursmältningsmetoden. Material: Rostfritt stål (TPC Components).

1506