8.11.3 Ingjutsteknik och avgjutning

Vid fullformsgjutning är utformningen av ingjutssystemet av mycket stor betydelse, eftersom detta är en av de faktorer som i hög grad styr förgasningens hastighet.

Avgjutning måste vid fullformsgjutning med obunden sand ske med ett rikligt och konstant flöde av smälta från och med första ögonblicket. I annat fall kommer sand att rasa in och blockera inloppet och därmed förorsaka en misslyckad avgjutning.
Stora mängder gas avges vid förgasningen av modell och ingjutssystem. Om gasen inte hinner tränga ut tillräckligt snabbt ur formen, kan en gaskudde hindra smältans inströmning. Även detta leder till defekter i det färdiga gjutgodset

Schematisk bild av förgasningsprocessen under avgjutning.

3633