8.11.1 Enstyckstillverkning och kortseriegods

När fullformsgjutning används för enstyckstillverkning av gjutgods och vid gjutgodstillverkning i små serier bäddas en polystyrenmodell n i formmassa där sanden normalt binds med någon kallhärdande metod. Vanligtvis används furan- eller vattenglasmetoden.

En variant av denna metod är att polystyrenmodellen tas ut ur formen innan gjutningen. Detta förfarande tillämpas av några gjuterier för att undvika problem med de gaser som bildas av modellmaterialet under gjutningen. Den variant av fullformsgjutning som beskrivs här används bland annat vid tillverkning av stora pressverktyg för bilindustrin och vid tillverkning av maskinstativ och motvikter.
Ofta blackas polystyrenmodellen med ett vattenbaserat black innan den packas in i formmassan.

Arbetsplats för blackning av polystyrenmodeller (Storebrogjuteriet AB).

 

Överst polystyrenmodell för gjutning av ett maskinstativ. Underst visas det gjutna maskinstativet. Godsvikten är 18 ton (Römheld & Moelle, Tyskland).

 

Till vänster polystyrenmodell för gjutning av ett ok till en asfaltvält. Till höger visas det gjutna oket. Godsvikten är 259 kg (Storebrogjuteriet AB).

 

Följande filmer visar hur fullformgjutning utförs steg för steg:

 

3627