Fullformsgjutning baseras på att en modell av polystyren omges av formmassa. Modellen tas inte ut ur formen före gjutningen utan gjutning sker medan modellen fortfarande är kvar i denna.

Under gjutningen förgasas modellen helt genom smältans inverkan. Den volym som modellen har ersätts med smälta. Metoden benämns även ”lost foam”.

Fullformsgjutning tillämpas i två varianter:

 

Karakteristiskt för fullformsgjutning är främst följande:

  • Stor frihet för konstruktören, vilket gör att komplext gods kan gjutas.

  • Inga kärnor behövs, inte ens vid gjutgods med komplicerad formgivning.

  • Ringa krav på släppningar.

  • Minskat behov av verkstadsbearbetning av det gjutna ämnet.

 

 Speciellt då metoden tillämpas vid storserietillverkning gäller:

  • Inget bindemedel i formsanden.

  • Minimalt urslagningsarbete krävs.

 

1504