8.1.2 Exempel på modellutrustningar

Här visas några exempel på modeller.

Till en modellutrustning hör förutom modell för över- och underflaskan ofta ett stort antal kärnlådor. Modellerna är oftast monterade på brättplåtar. För att öka utnyttjningsgraden och även flexibiliteten vid maskinell formning används ofta så kallade delbrättsystem, vilket möjliggör att modeller för olika produkter kan gjutas i en och samma formflaska. Exempel på några modeller visas i följande bilder:

Trämodell monterad på ett brätt (JMT AB).

 

 

Trämodell (JMT AB).

 

Modellutrustning tillverkad i plast. Till höger visas kärnlådan (JMT AB).

Järnmodeller monterade på brätt (JMT AB).                                                     

Fasonbrätt. Här är modellen ej monterad på ett brätt utan modell och brätt har tillverkats som en enhet. Detta gäller både för modellen för överflaskan och för modellen för underflaskan (JMT AB).

 

3589