När man ska gjuta en detalj är första steget – efter att konstruktionsarbetet är utfört – att tillverka en modellutrustning.

Numera görs ofta en gjutsimulering för att studera formfyllnings- och stelningsförloppet innan modellutrustningen tillverkas. Genom gjutsimulering på detta stadium i tillverkningsprocessen kan den gjutna komponenten optimeras ur gjutteknisk synvinkel.

Modellutrustningen används sedan som "verktyg", när man gör den formhålighet som skall fyllas med smälta vid avgjutningen. En modellutrustning består av en eller flera modeller, ofta med en eller flera kärnlådor samt eventuella fixturer och mallar. Bilden nedan visar en förhållandevis enkel trämodell.

Nedtill trämodell avsedd för handformning av ett fåtal gjutstycken. Överst visas kärnlådan, som är gjord delad.

 

Att tillverka modellutrustningar kräver betydande yrkesskicklighet, även om modellverkstäderna i stor omfattning utnyttjar 3D CAD/CAM-teknik

Kostnaden för modellutrustningen utgör vid korta serier en väsentlig del av gjutgodspriset. När man kan göra flera avgjutningar från en och samma modellutrustning sjunker modellens andel av totalkostnaden drastiskt. Vid serietillverkning måste modellutrustningen göras mera motståndskraftig mot nötning och andra påkänningar. Därtill kommer ofta att en mera avancerad formningsmetod skall användas. Ändå sjunker kostnaden för modellutrustningen med stigande antal avgjutningar. För mycket stora serier kan den gå ner till ett par procent av gjutgodskostnaden. För gjuteribranschen i genomsnitt ligger modellkostnaden på cirka tio procent av den totala tillverkningskostnaden för gjutgodset.

1488