För att styra in kärnan "exakt" i formen räcker enbart anvisarna ofta inte till. Styrningar krävs dessutom ofta för att eliminera att kärnan vänds fel i formen vid kärniläggningen eller att den vänder sig under gjutningen.

Följande anvisningar är vägledande vid utformning av kärnstyrningar:

  • Styrningen skall vara synlig under och efter kärniläggningen.
  • Det skall finnas en styrning i vardera riktningen.
  • Styrningen skall vara så kraftigt dimensionerad att den inte lätt skadas.
  • Styrningens svagaste del skall göras i kärna.

Vid en kärnutformning enligt bilden måste det finnas en kärn-styrning.

En kärnstyrning bör utformas och placeras så att den blir synlig efter det att kärnan lagts i, så att läget därigenom kan kontrolleras.

3294