För speciella ändamål används även rödmetall, som är en kopparlegering, för att göra modeller. Även zink och CrNi-stål kan komma till användning för modeller.

Kopparlegeringar används när släppningsförhållandena är svåra - till exempel vid motorhus med kylflänsar - eftersom de har det lägsta dragmotståndet mot formmassan. Stålmodeller, kärnlådor eller modelldetaljer av stål (alt. seghärdningsstål 1.2312/SS2722) blir allt vanligare för stora serier. Detta gäller bland annat vid gjuterier inriktade mot bilindustrin.

 

3284