5.2 Modell- och kärnlådematerial

För modeller och kärnlådor finns flera olika material. De vanligaste är trä, gjutplaster, polyuretanplast, aluminium, gjutjärn och stål.

De olika materialen behandlas på följande sidor var för sig. Det som här sägs om modeller gäller i de allra flesta fall även för kärnlådor.

3277