4.1 Standard för dimensions-, form- och lägetoleranser samt bearbetningstillägg

Standarden SS-EN ISO 8062-3:2007 omfattar ett system för dimensionstoleransgrader, grader för form- och lägetoleranser samt grader för erforderliga bearbetningstillägg för mått på gjutgods som levereras till kund.

Standarden är tillämpbar för gjutstycken tillverkade i olika gjutlegeringar genom gjutning i sandform, kokillgjutning, pressgjutning och gjutning i keramisk form. Standarden är tillämpbar både vid hänvisning till generella toleranser som anges i eller nära ritningshuvudet och för individuella toleranser som anges direkt i anknytning till aktuellt mått. Standarden gäller endast i de fall då gjuteriet anskaffar modellen eller verktyget eller tar ansvar för dessa.

 

Dimensionstoleranser

Standarden innehåller 16 dimensionstoleransgrader betecknade DCTG 1 till och med DCTG 16. Liksom för vanliga ISO-toleranser anges i standarden toleranser för olika basmått. För väggtjockleksmått gäller en toleransgrad högre än den generella toleransgrad som anges för övriga mått.

 Om inget annat anges skall partförskjutningen ligga inom de toleranser som gäller för respektive toleransgrad. Partförskjutning betecknas i standarden med SMI.

Toleransen skall om inget annat anges vara symmetrisk med avseende på basmått, det vill säga att den ska vara lika fördelad på plus- och minussidan.

 

Form- och lägetoleranser

För form- och lägetoleranser innehåller standarden sju toleransgrader betecknade GCTG 2 till GCTG 8. Inga värden anges för GCTG 1. Denna grad är reserverad för snävare värden som kan komma att krävas i framtiden. Toleranstabeller finns för:

  • rakhet

  • planhet

  • rundhet, parallellitet, vinkelriktighet och symmetri

  • koaxilitet

 

Bearbetningstillägg

Som komplement till dimensions- samt form- och lägetoleranserna ingår i ISO 8062-3 uppgifter om bearbetningstillägg, RMA (RMA = Required machining allowance). Enligt standarden gäller om inget annat anges, bearbetningstillägget för hela gjutgodset, det vill säga endast ett värde anges för alla ytor som skall bearbetas. Detta värde väljs utgående från ett lämpligt dimensionsområde baserat på det största måttet på det färdiga gjutstycket efter bearbetning.

Standarden innehåller 10 grader för bearbetningstillägg betecknade RMAG A till RMAG K. Liksom för dimensionstoleranserna anges i standarden för respektive grad bearbetningstillägg för olika mått.

 

Angivning på ritning

Enligt standarden skall dimensionstoleranser för gjutgods anges enligt följande:

  • med generell hänvisning till toleranser, till exempel "Generella toleranser ISO 8062-3 – DCTG 12”.

  • om närmare begränsningar av partförskjutningen krävs, till exempel "Generella toleranser ISO 8062-3 – DCTG 12 - SMI ±1,5".

Ytor, som skall bearbetas, erforderligt bearbetningstillägg och, inom parentes, grad för bearbetningstillägg, skall anges på ritningen. Dessa uppgifter skall beaktas vid tillverkning av modeller och verktyg.

Nödvändigt bearbetningstillägg skall anges på ritningen på ett av följande två sätt:

 

  • Med allmän information beträffande toleranser och behövligt bearbetningstillägg. Exempelvis anges ett erforderligt bearbetningstillägg på 6 mm i grad H för ett gjutstycke med största mått 500 mm och med generell gjutgodstolerans enligt ISO 8062: CT12. Det skriv sedan så här: "ISO 8062-3 – DCTG 12 - RMA 6 (RMAG H)"

  • På specifika godsytor på ritningen, om ett indivi­duellt bearbetningstillägg är nödvändigt, enligt bilden nedan.

 Angivning av erforderligt bearbetningstillägg på individuella ytor

 

 

Kassation

Även om den allmänna toleransen överskrids ska inte den gjutna detaljen kasseras per automatik. Kassation ska enbart ske om den gjutna detaljens funktion försämras eller om detta specifikt anges.

1804