3.8.3.2 SS-EN 10213:2007 Gjutstål för tryckkärlsändamål

Standarden omfattar 19 material av ferrit-martensitisk struktur och 12 material av austenitisk och austenit-ferritiskt struktur. Tabell 1 visar några av materialen och Tabell 2 visar en summering av de mekaniska egenskaperna.

Tabell 1: Standarbeteckningar för stållegeringar ur SS-EN 10213:2007.

Namn

Nummer

Äldre beteckning

G20Mn5

1.6220

SS2172

G17CrMo5-5

1.7357

SS2223

G17CrMo9-10

1.7379

SS2224

GX4CrNiMo16-5-1

1.4405

SS2387

GX2CrNi19-11

1.4309

(SS2323) ungefärligt

GX5CrNi19-10

1.4308

SS2333

GX5CrNiMo19-11-2

1.4408

(SS2343)

GX2CrNiMoN22-5-3

1.4470

(SS2377)

 

Tabell 2: Variationer i sträck-, brottgräns, förlängning och slagseghet enligt SS-EN 10213:2007.

 

Rp0,2    [MPa]

Rm    [MPa]

A   [%]

KV   [J]

Min

180 - 600

420 - 960

15 - 30

27 - 60

 

Värdena för slagseghet är endast vid rumstemperatur. Det föreligger några material som har slagseghetskrav vid -40°C till – 196°C. Värden för dessa är inte redovisade i tabellen ovan.

En del låglegerade stål kan även användas vid förhöjd arbetstemperatur i området 425 - 580°C. God kryphållfasthet vid förhöjd temperatur erhålls genom att legera med framför allt molybden men också med krom och vanadin. Standarden innehåller bl.a. två stållegeringar, G17CrMo5-5 och G17CrMo9-10. Den första används upp till ca 525°C och G17CrMo9-10 däröver i det angivna temperaturområdet. Användningsexempel är armaturer för överhettad ånga, lock och kolvar till dieselmotorer samt detaljer till ångturbiner.

 

3056