3.8.3.1 SS-EN 10293:2005 Stålgjutgods för konstruktions- och allmänna ändamål

Standarden omfattar 30 legeringar med varierande innehåll av legeringselement och med mycket varierande mekaniska egenskaper. Tabell 1 visar ett utdrag av materialen och Tabell 2 visar en summering av de mekaniska egenskaperna.

Tabell 1 Standarbeteckningar för stållegeringar ur SS-EN 10293:2005]

Namn

Nummer

Äldre beteckning

GS200

1.0449

SS1306

GE240

1.0446

SS1306

GS240

1.0455

SS1305

GE300

1.0558

(SS1606)

G17Mn5

1.1131

(SS2172)

G20Mn5

1.6220

SS2172

G28Mn6

1.1165

SS2120, SS1505

G17CrMo5-5

1.7357

SS2223

G26CrMo4

1.7221

SS2225

 

Tabell 2 Variationer i sträck-, brottgräns, förlängning och slagseghet enligt SS-EN 10293:2005

 

Rp0,2    [MPa]

Rm    [MPa]

A   [procent]

KV   [J]

Min

200 - 1000

380 - 1250

6 - 25

16 - 100

 

Värdena för slagseghet är endast vid rumstemperatur. Det föreligger några material som har slagseghetskrav vid -20°C till – 120°C .Värden för dessa är inte redovisade i tabellen ovan. Vissa av stålen har en högre manganhalt för att förbättra segheten hos stålet.

G28Mn6 används för högt påkända detaljer och levereras ofta i seghärdat tillstånd. I normaliserat tillstånd är dess användningsområde ungefär detsamma som för GE300. G28Mn6 kan även induktions- och flamhärdas med ythårdheter på 55 - 61 HRC.

G20Mn5 är ett svetsbart gjutstål för allmänna konstruktioner. Det används där man har högre krav på hållfasthet än vad som kan erhållas med GE240, men där man fortfarande kräver god svetsbarhet.

Tillsats av krom och molybden ökar stålets härdbarhet och används ofta i kombination då molybden minskar risken för anlöpningssprödhet. I seghärdningsstål förekommer krom i halter från 0,8 till 3procent och molybden i halter från 0,2 till 0,7procent. Krom-molybdenstål kan uppnå en brottgräns på 1 000 N/mm2 vid dimensioner upp till 80 millimeter. Vid krav på högre hållfasthet eller i grövre dimensioner är det i regel nödvändigt att även legera med nickel för att få hög hållfasthet i kombination med god seghet.

Krom-molybdenlegerade stål har förutom goda hållfasthetsegenskaper även relativt god svetsbarhet. Stålen lämpar sig även för flam- och induktionshärdning. Sådan behandling gör att HRC  ligger mellan 45 och 54 HRC. Användningsområde för seghärdningsstål är bland annat högt påkända maskindetaljer. Vid seghärdning till mycket hög hållfasthet eller vid grova dimensioner är krom-nickel-molybdenstål aktuella. Krom-nickel-molybdenstål används även för slitdelar härdade till hållfastheter mellan 400 och 550 HB, varvid kolhalterna ligger mellan 0,3 och 0,8 procent.

3055