3.4.2 Låglegerade ferritiska segjärn för högtemperaturtillämpningar

Denna typ av segjärn används huvudsakligen för deras värme- och oxidationsbeständighet och distorsionsstabilitet. De kallas ofta för SiMo eftersom de är legerade med kisel (Si) och molybden (Mo). Det är också dessa legeringsämnen som ger materialet högtemperaturegenskaper.

 

Standarden för denna typ av segjärn är SS-EN 16124:2011.

Det finns nio standardiserade segjärn med olika kisel- och molybdennivåer i intervallet cirka 2,5 – 5 procent kisel och cirka 0,5 – 1 procent molybden, se tabellen nedan. Typiska användningsområden för de tre första kvaliteterna i tabellen är medelstort till tyngre gjutgods, exempelvis turbinhus och kompressordelar. De övriga sex kvaliteterna används huvudsakligen för avgasgrenrör och turbodelar till bilar.

Tabell: Mekaniska egenskaper hos ferritiska låglegerade segjärn enligt SS-EN 16124:2011.                       

Material-beteckning

 

Rp0,2 (MPa)

Min.

Rm (MPa)

Min.

A (%)

Min.

HBW

1)

EN-GJS-SiMo25-5

EN-GJS- SiMo30-7

EN-GJS- SiMo35-5

EN-GJS- SiMo40-6

EN-GJS- SiMo40-10

EN-GJS- SiMo45-6

EN-GJS- SiMo45-10

EN-GJS- SiMo50-6

EN-GJS- SiMo50-10

-2)

-2)

-2)

380

400

420

460

480

500

-2)

-2)

-2)

480

510

520

550

580

600

-2)

-2)

-2)

8

6

7

5

4

3

140-2102)

150-2202)

160-2302)

190-240

190-240

200-250

200-250

210-260

210-260

Mätningar är utförda  vid rumstemperatur på provstavar bearbetade från gjutna provstavsämnen. Storleken på provstavsämnet skall vara ≤ 30 mm. Andra krav och storlek på provstavsämne eller prov från gjutgodset kräver särskild överenskommelse.
Endast värden för information och för relevant väggtjocklek30 < t ≤ 60 mm.Med relevant väggtjocklek avses den sektionen av gjutgodset till vilken de bestämda mekaniska egenskaperna ska tillämpas.
1) Värden för information, mätt på gjutgodset.

 

I bilden nedan jämförs ett SiMo-material (GJS-SiMo50-10) med konventionellt ferritiskt segjärn (GJS-400-15), austenitiskt segjärn  och två stål. Austenitiskt segjärn och stål har den bästa hållfastheten vid de höga temperaturerna.

Inverkan av temperaturen på brottgränsen för olika ferritiska låglegerade och austenitiska segjärn samt två stål . Y-axeln visar Rm (MPa) och x-axeln temperaturen.     

                                        

 

3062