Koppar är en metall med mångtusenåriga anor och har än idag en stor betydelse för vårt samhälle och dess utveckling.

 De värdefulla egenskaper som koppar besitter är framförallt den höga ledningsförmågan för elektricitet och värme, den goda korrosionsbeständigheten och den lätthet med vilken den kan formas till komplicerade former. Ren koppar av den högsta renhetsgraden kallas elektrolytkoppar, men är för mjuk för vanliga tillämpningar. Den är basmetall i ett stort antal legeringar med värdefulla kompletterande egenskaper, som just är de som är typiska för koppar.

Kopparlegeringar är ett av de allra äldsta konstruktionsmaterialen och användes till att börja med för en mängd vitt skilda ändamål. Även om andra material ersatt kopparlegeringar på många områden är de gjutna kopparlegeringarna i dag fortfarande betydelsefulla som konstruktionsmaterial. I vissa tillämpningar är kopparlegeringarna fortfarande det enda tänkbara alternativet.

Generellt kännetecknas de flesta kopparlegeringar av gott korrosionsmotstånd och goda glidegenskaper. En nackdel hos kopparlegeringar är i vissa tillämpningar den höga densiteten (8,5-9 gram/cm3).

 En mängd olika kopparlegeringar finns tillgängliga, med SIS beteckning 5xxx (se bild nedan). En grov indelning av dessa är huvudsakligen:

  • Brons och rödmetall

  • Mässing

  • Högkopparlegeringar (inklusive renkoppar)

Översikt över koppargjutlegeringar.

2107