För att förbättra de mekaniska egenskaperna hos sand- och kokillgjutna magnesiumlegeringar är värmebehandling avseende utskiljningshärdning vanlig. Däremot värmebehandlas normalt inte pressgjutna magnesiumlegeringar på grund av risken för blåsbildning men även beroende på att mycket små förbättringar uppnås.

Värmebehandling görs normalt enligt följande:

 • Upplösningsbehandling: 410 - 415°C under 16 timmar i skyddsatmosfär.

 • Kylning i luft.

 • Varmåldring: 205°C under 4 timmar.

 • Kylning i luft

För gjutgods med grov struktur ger denna värmebehandling alltför stor kornstorlek genom korntillväxt. För att göra korntillväxten så liten som möjligt utförs en upplösningsbehandling i flera steg enligt följande:

 • Steg 1: 415°C under 5 timmar i skyddsatmosfär.

 • Snabb kylning i luft till 340°C.

 • Steg 2: 415°C under 6 timmar i skyddsatmosfär.

 • Kylning i luft till 230°C inom loppet av 2 timmar.

 • Steg 3: Uppvärmning till 415°C under loppet av 2 timmar.

 • Hålltid 9 timmar i skyddsatmosfär.

 • Kylning i luft till rumstemperatur.

2678