21.6.4 För- och nackdelar med hållugn (Twin Power)

Det är möjligt att använda ugnar Twin Power-modell med en styrning och två ugnskroppar där en ugnskropp kan användas som hållugn när den andra ugnen används till smältning.

Fördelar:

  • Flexibilitet i avgjutningen.

  • Ökar mängden tillgänglig smälta vid små smältugnar.

  • Smältugnarna kan användas på natten med lägre elpris, smältan används sedan på dagen ur hållugnen.

  • Kan sänka den ur elnätet uttagna maxeffekten.

  • Om stor smältugn används så kan den stora momentana smältamängden portioneras ut till avgjutningen efter behov.

Nackdelar:

  • Gjuteri med hållugnar använder många kWh för att hålla smältan varm.

  • Kan ge lägre metallurgisk kvalitet på smältan.

  • Höjer den av gjuteriet använda lägstanivån på elanvändningen.

  • Drift och underhållskostnader.

 

2775