Energimyndigheten har gjort mätningar i olika typer av verksamheter, som visar att belysningen står för en stor del av energianvändning i en verksamhet. Det finns naturligtvis flera undantag från detta, såsom pappersbruk och gjuterier där tillverkningsprocesserna står för den största delen av energianvändningen.

Även i en verksamhet, där belysningen är en mindre del av energianvändningen kan det vara värt att gå igenom belysning. Det finns ofta enkla åtgärder som kan spara energi.

  • Det ska vara lagom ljus på rätt ställe.

  • Det ska bara vara tänt när det behövs.

  • Välj rätt sorts ljuskälla.

Enklaste sättet att beräkna hur mycket energi som går åt till belysningen är att inventera. Gå igenom alla armaturer och notera märkeffekt på ljuskällorna och kontrollera driftstiderna.

Förslag på vad man ska tänka på och vad som enkelt kan göras:

  • Är driftstider anpassade till de arbetstider som gäller?

  • Finns närvarostyrning på platser som inte används under hela arbetstiden?

  • Finns rörelsedetektorer (passar exempelvis i små lokaler och utomhus)?

  • Finns dagljusstyrning?

  • Finns belysningsautomatik?

  • Är ytterbelysning i drift dagtid?

Vanliga ljuskällor är glödlampor (som håller på att fasas ut genom ett EU-direktiv på grund av stor energianvändning), halogenglödlampor, T5-lysrör, lågenergilampor (lysrörslampor), kompaktlysrör, LED med flera.

När man går igenom lysrörsarmaturerna och tittar på lysrörens märkeffekt ska man tänka på att även det driftsdon som ingår i armaturen har egen energianvändning, vilket innebär att för konventionella lysrör T8 kan man räkna 1,25 gånger märkeffekten och för lysrör T5 1,1 gånger märkeffekten för att få med driftdonets energianvändning.

Belysningen i företaget har olika krav beroende på verksamhet och kan behöva optimeras med tanke på ljusutbytet. De senaste åren har utvecklingen varit stor vad gäller energisnål belysning och armaturer optimerade för olika industriella förhållanden. Oavsett om energisnål utrustning används är underhållet viktigt för att kunna utnyttja belysningen på bästa sätt. Som ett led i det utvecklas även armaturer så att underhållet skall minskas genom att man försöker minska möjligheten för partiklar att fästa på armaturen.

För belysning i på arbetsplatser t ex industrilokaler finns det arbetsmiljöregler att följa. Vid olika typer av arbetsplatser och beroende av arbetsuppgifter är kraven olika stora på ljusutbytet, se svensk standard SS-EN 12 464-1:2011.

Mer material kring belysning finns på Energimyndighetens hemsida

2765