Nedan följer en kort introduktion till några viktiga begrepp inom energi. Det finns en mängd olika definitioner, storheter och beräkningar som denna introduktion inte beskriver.

För att lära mer hänvisas exempelvis till Energimyndighetens hemsida om energikunskap samt Jernkontorets energihandbok.

Här nedan finns även en onlinepresentation som är bra att titta igenom. Presentationen är utvecklad inom av Energikontoret Skåne inom projektet PROEFF.

 

Enheter och prefix

Grundenheten för energi är Joule, [J].

Wattimme (ofta förkortat Wh) är en energienhet som definieras som en effekt på en watt under en timme och motsvarar alltså 3600 wattsekunder = 3600 joule. Joule är SI-enheten för energi. Wattimme är en sammansatt enhet som med enhetssymboler uttrycks Wh.
1000 Wh blir därmed 1kWh (kilowattimme). 1 kWh=3600 kJ.

Benämning

Talfaktor

kilo [k]

103 =1 000

mega [M]

106 =1 000 000

giga [G]

109 =1 000 000 000

tera [T]

1012 =1 000 000 000 000

 

Bränsledata

I tabellen nedan finns det vanligaste bränslena sammanställda med värmevärde och energiinnehåll. Tabellerna kommer från Gunnar Hellsten och Sten-Erik Mörstedt.

Tabell: Fasta bränslen

 

Effektivt värmevärde

Energiinnehåll

 

 

 MJ/kg

MWh/ton

Fukthalt (%)

Grot

9,5

2,6

45

Torrflis

16,6

4,6

12

Barkflis

7,3

2,0

55

Pellet (trä)

16,8

4,7

11

Briketter (trä)

16,8

4,7

11

Träpulver

17,7

4,9

7

Stenkol

33,6

9,3

 

 

Tabell: Gasformiga bränslen

 

Effektivt värmevärde

Energiinnehåll

 

MJ/kg

MJ/m3

MWh/ton

MWh/m3

Väte

120

10,6

33,3

3,0

Metan (även biometan)

50

35,3

13,9

9,8

Etan

47,6

63,5

13,2

17,6

Propen

47,8

88,5

13,3

24,6

Propan

46,3

90,0

12,9

25,0

Butan

45,8

117,0

12,7

32,5

Koksugns-gas

n/a

18,9

n/a

5,3

Gasol- propanbas

46,3

88,4

12,9

24,6

Gasol -butanbas

46,1

115,3

12,8

32,0

 

 Tabell: Flytande bränslen

 

Effektivt värmevärde

Energiinnehåll

Flytande bränslen

MJ/kg

MWh/ton

Metanol

19,8

5,5

Etanol

27,1

7,5

Bensen

40,3

11,2

Eldningsolja

41,6

11,6

 

Energibärare

Definition: ett ämne (tillstånd) som kan användas för att lagra, flytta energi. Energi behöver oftast förfinas och transporteras innan användning. Detta görs med energibärare, vilket i vardagligt tal innebär primärenergi som i någon form blivit uppgraderad för att kunna nyttjas i ett senare skede. Exempel:

  • Bränslen
  • El
  • Ånga
  • Hetvatten, fjärrvärme
  • Köldbärare
  • Tryckluft

I samband med att energi omvandlas från en form till en annan, går en del energi förlorad (ofta för att den omvandlas till värme som vi inte kan ta vara på), och vi kallar förhållandet mellan det man får ut från det man stoppar in för verkningsgrad. Exempel på omvandlingsverkningsgrader:

Vattenturbin: potentiell > kinetisk > mekanisk > elektrisk ~90%

Elektrisk motor: elektrisk > mekanisk >90%

Kraftverk: kemisk > termisk > mekanisk > elektrisk ~40%

 

2757