På följande sidor beskrivs de lagar och regler som gäller för den yttre miljön. Även miljöledningssystem presenteras.

2740