2.3.5 Exempel 5: Topologioptimering av ett kranhus till lastbil

Figuren nedan  visar hur topologioptimeringen kunde reducera vikten med nio procent. Samtidigt ökade lyftkapaciteten med tre procent. Beräkningsgeometrin i detta fall hade tolv lastfall att ta hänsyn till för att genomföra optimeringen.

Figur 43: Topologioptimering av ett kranhus till lastbil (HIAB).

1941