Vid gjutgodsets rensning befrias godset från eventuell kärnarmering samt fastbränd sand. Vidare avlägsnas gjutsystem, grader och ojämnheter på ytan.

Med hänsyn till att rensningen är en operation som är både kostsam och besvärlig ur arbetsmiljösynpunkt är det väsentligt att gjutgodset utformas så att rensningsarbetet elimineras och om detta inte är möjligt underlättas så långt som det är möjligt. Figurerna 29 och 30 ger några exempel på åtgärder.

Figur 29: Placering av inlopp för att underlätta rensningsarbetet.

Man bör se till att det finns plana ytor där inlopp och eventuella matare kan placeras. Genom att göra ytan där inloppet är placerat plan som i det nedre högra utförandet förenklas avlägsnandet av inloppet och den efterföljande slipningen blir mindre eller bortfaller helt.

Figur 30: Införande av extra fjäder eller svulst underlättar rensningsarbetet.

Svårrensade partier i delningsplanet kan undvikas genom införande av fjädrar. Genom lämpligt utförande av kärnanvisarna förläggs grader till de plana flänsarna och kan avlägsnas vid bearbetningen.

1931