I följande kapitel tas konstruktionsanvisningar upp i detalj i tolv olika kapitel.

Texterna tar bland annat upp hur man tillverkar gjutgods kostnadseffektivt, vad man kan göra för att inte behöva ha kärnor samt hur man underlättar för bearbetning.

1922